Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2023 -4,1 -4,2 -3,1 -1,6 3,8 10,8 12,0 10,0 7,7 3,6 -0,3 -2,2 -4,2
2024 -7,1 -0,3 -0,6 -0,9 7,3 0,2 9,9 - - - - - -7,1

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2023 5,2 6,0 7,6 9,8 15,6 21,8 20,1 18,6 18,7 13,7 7,5 6,4 13,1
2024 3,4 8,4 9,4 11,2 16,1 16,4 17,9 - - - - - 11,4

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2023 16,8 14,9 18,3 22,3 27,1 33,8 36,3 30,9 32,6 26,1 15,7 11,8 36,3
2024 13,6 16,7 20,6 26,4 29,5 32,7 33,2 - - - - - 33,2

Niederschlag

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2023 72,0 11,8 74,8 53,4 31,0 23,8 62,4 114,2 58,9 80,6 109,2 91,0 783,1
2024 53,4 80,0 59,2 72,0 94,1 130,8 55,3 - - - - - 544,8

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 0,1mm

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tage
2023 23 10 24 15 12 6 20 21 13 18 28 25 215
2024 19 22 20 22 19 14 12 - - - - - 128

Windspitzen

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2023 77 61 71 64 48 58 77 77 71 61 90 71 90
2024 77 77 58 74 55 58 59 - - - - - 77

UV-Strahlung

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2023 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 4,0 16,0 16,0 16,0 16,0
2024 16,0 16,0 16,0 5,0 8,0 9,0 8,0 - - - - - 16,0

Solarstrahlung

W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2023 354 706 891 1079 1178 1197 1174 1094 782 661 464 374 1197
2024 415 697 915 982 1154 1193 1156 - - - - - 1193

Minimaler Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2023 977,4 1004,3 986,3 993,3 1008,6 1008,7 1001,5 989,8 996,4 977,6 971,5 993,4 971,5
2024 986,7 979,4 983,2 993,0 997,4 1001,0 1000,6 - - - - - 979,4

Durchschnittlicher Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2023 1015,4 1027,4 1010,0 1016,3 1020,2 1017,1 1012,5 1013,5 1017,0 1010,1 1006,1 1012,8 1014,9
2024 1018,3 1011,6 1008,3 1013,7 1012,6 1014,9 1012,6 - - - - - 1012,7

Maximaler Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2023 1039,2 1042,8 1031,0 1031,9 1029,9 1025,6 1022,4 1023,5 1029,1 1028,3 1031,3 1041,2 1042,8
2024 1037,3 1034,0 1025,9 1033,0 1028,6 1053,2 1018,4 - - - - - 1053,2

Anzahl Sommertage (Maximaltempertatur ≥ 25 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max≥25
2023 0 0 0 0 7 23 12 12 13 1 0 0 68
2024 0 0 0 3 6 7 6 - - - - - 22

Anzahl Warme Tage (Maximaltempertatur ≥ 20 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max≥20
2023 0 0 0 3 22 30 29 28 28 9 0 0 149
2024 0 0 1 7 22 23 12 - - - - - 65

Anzahl Warme Tage (Minimaltempertatur ≥ 17 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min≥17
2023 0 0 0 0 0 8 8 7 5 0 0 0 28
2024 0 0 0 0 0 1 2 - - - - - 3

Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   ø ≥5  
2023 16 18 20 29 31 30 31 31 30 31 22 22 311
2024 14 28 31 30 31 30 16 - - - - - 180

Anzahl Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min≤0
2023 10 7 4 2 0 0 0 0 0 0 1 5 29
2024 13 1 1 1 0 0 0 - - - - - 16

Anzahl Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max≤0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 4 0 0 0 0 0 0 - - - - - 4

NOAA Daten

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 - - - - -